Dorpshuus Heino

Dorpskamer van Heino

De dorpskamer is een initiatief van de kerken in Heino. Het is een kleinschalige en laagdrempelige voorziening  voor de hele dorpsgemeenschap. De kamer is vooral bedoeld voor hen, die anderen willen ontmoeten, een gesprek willen voeren, belevingen en ervaringen willen delen, een activiteit willen ondernemen of een spel willen spelen.

Vrijwilligers verwelkomen de gasten, bieden hen een kopje koffie of thee aan en ze zorgen voor een moment van rust en warmte bieden een luisterend oor. Daarnaast worden er spelletjes gespeeld en zijn er creatieve activiteiten.

De vrijwilligers willen advies, hulp, informatie geven. Daarnaast kan de gast, wanneer nodig, een beroep doen op ondersteuning, verwijzing of bemiddeling naar een professional bij (levens)vragen op gebieden als welzijn, gezondheid, wonen, werk, inkomen, schulden, eenzaamheid, zingeving.

De dorpskamer is geopend iedere zondagmiddagvan 14.30 uur tot 16.30 uur.

 

dorpskamer Heino