Dorpshuus Heino

Maak iemand blij in de Week van de Ontmoeting

Gebakjesactie: ga met een gratis gebakje bij iemand op bezoek

Van 21 september t/m 1 oktober is de Week van de Ontmoeting. Een week waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor alle mensen die zich regelmatig alleen voelen. Mensen die niet zo vaak bezoek krijgen en die weinig gezelligheid om zich heen ervaren. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend familie te hebben of een grote vriendenkring. Ontelbaar veel mensen in Nederland , jong én oud, voelen zich regelmatig eenzaam. Het gaat daarbij beslist niet alleen om ouderen die van steeds meer leeftijdsgenoten afscheid moeten nemen, maar ook jongeren die het moeilijk vinden (nieuwe) contacten aan te gaan. Ook kan het zijn dat er bijvoorbeeld intensieve zorg voor een familielid is of dat men nieuw in de gemeente is komen wonen. Het kernteam Heino organiseert daarom in deze week de gebakjesactie.

Gebakjeactie

Het Kernteam Heino heeft de handen ineen geslagen om deze mensen een hart onder de riem te steken. Het Kernteam roept alle inwoners uit Heino op om donderdag 28 of vrijdag 29 september a.s. met twee gebakjes op bezoek te gaan bij iemand die wel wat extra aandacht kan en wil gebruiken. gebakjesactie

Ook u kent waarschijnlijk in uw eigen straat of buurt wel iemand die zo’n bezoekje fijn zou vinden. Misschien heeft het al wel eens door uw hoofd gespeeld een keer op bezoek te gaan bij de betreffende persoon, maar is het er gewoon nooit van gekomen. Wij nodigen u uit om dan nu deze stap daadwerkelijk te zetten.
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 20 september a.s. aanmelden bij de infobalie in het Dorpshuus, via telefoonnummer: 0572 – 700 212 of via e-mail: info@dorpshuusheino.nl. Het aanmelden is noodzakelijk i.v.m. het bestellen van het gebak. De gebakjes kunnen op donderdag 28 of vrijdag 29 september worden afgehaald bij Albert Heijn van de Worp, Marktstraat 2 in Heino.

Het is wel de bedoeling dat aan de te bezoeken persoon vooraf wordt gevraagd of hij/zij het op prijs stelt dat u met gebak op koffievisite komt. Als u het moeilijk vindt dit te vragen, is er een voorbeeldtekst, die u hierbij gebruiken kunt. Vindt u het moeilijk om alléén te gaan, maar durft u wel samen met iemand anders de stap te zetten, dan kan dat ook. Geef in dat geval wel duidelijk aan dat er dan drie gebakjes  moeten worden besteld. En kunt u werkelijk niemand in uw directe omgeving bedenken, maar wilt u wel iemand bezoeken, meldt u zich dan toch aan voor deze actie. Wij zoeken dan iemand voor u die u kunt gaan bezoeken. De gebakjesactie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Albert Heijn van de Worp.