Dorpshuus Heino

Repaircafé: af en toe zit er een pareltje tussen

Zaterdag 25 maart werd het Repaircafé weer druk bezocht. Zo kwam er iemand die een prachtige speeldoos, vermomd als treinwagon, voor zijn kleindochter op Marktplaats had gekocht.

De speeldoos vertoonde een vervelend gebrom en geknetter. Het was zaak voorzichtig te werk te gaan vanwege het kwetsbare leuningwerk. Nadat de schroefjes waren verwijderd bleek er van alles klem te zitten, waardoor het interieur nauwelijks bereikbaar was. Door een paar kiertjes was wel zichtbaar dat in de bodem  twee boxjes en een printplaat verborgen zaten. In het dak van de wagon zat een mechaniekje waarmee magneten worden bewogen, waardoor de danseressen erop een beetje kunnen bewegen. Het dak was geheel dicht gelijmd en daardoor niet bereikbaar. We durfden dit niet open te maken vanwege het gevaar van schade. Gaandeweg echter werd het geknerp minder en het muziekje beter. Na overleg met de eigenaar hebben we besloten de speeldoos niet verder open te maken om eventuele schade te voorkomen.

 

repaircafé Dorpshuus Heino

Het vermoeden is dat langdurige stilstand best schadelijk is geweest. Het advies was om het geheel een tijdje te laten draaien. Alles is weer vastgeschroefd, de muziek klonk redelijk, de verlichting in de wagon werkt weer en het gepiep onder de dansvloer werd snel minder.