Dorpshuus Heino

Thuistechnologie

Ongeveer dertig mensen hebben de bijeenkomst “Zo woont u langer veilig thuis” op 20 mei jl. bijgewoond. Er werd informatie gegeven over inbraakpreventie, OZO (verbindzorg) en thuistechnologie. Met deze bijeenkomst is het informatiepunt thuistechnologie in het Dorpshuus van start gegaan.

Het oude vertrouwde verzorgingshuis verdwijnt en steeds vaker zal de nadruk liggen op verzorging en begeleiding van ouderen in hun eigen thuissituatie. Vertrekpunt bij de inzet van thuistechnologie is dat burgers meer op eigen kracht en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Op dit moment werken in de gemeente Raalte de Zorggroep Raalte, Salland Wonen, Landstede Welzijn en de gemeente samen om de technieken van de thuistechnologie steeds meer toe te passen. Voor de uitrol in Heino zijn Carinova, de stichting Ouderwerk Heino, de ouderenbonden en Dorpshuus Heino ingeschakeld. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een informatiepunt thuistechnologie.

thuistechnologie Dorpshuus Heino

Het informatiepunt biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze (zorggerelateerde) thuistechnologie. Hierbij kunt u denken aan o.a. een medicijndispenser, automatische deuropener, bediening van gordijnen en schermzorg (contact via beeldzorg).

Wilt u meer informatie of een persoonlijke toelichting dan bent u van harte welkom tijdens de openingsuren het Heino’s InformatiePunt (HIP) in het Dorpshuus. U kunt dan ook de technische middelen bezichtigen en eventueel ter plekke uitproberen.