Dorpshuus Heino

Correctie

Er is een fout geslopen in de pagina van het dorpshuus in de Heino Koerier:

De Herfstbingo vindt niet plaats op 30 oktober, maar hij was al op 23 oktober.
De volgende bingo is op 20 november