Dorpshuus Heino

Lezing: In het licht van het einde…

Woensdag 13 maart | 20.00 uur / zaal open 19.30 uur

De gemiddelde leeftijd in onze samenleving stijgt. Iedereen hoopt natuurlijk op een mooie en gezonde oude dag, maar wat als dit niet zo is? Wat als het einde gepaard gaat met ziekte? Blijf je dan eindeloos proberen om iemand te behandelen? Probeer je als arts alles uit de kast te halen om iemand te genezen ook al weet je dat de kans op genezing klein is?

Een nieuw kijken op het menswaardig oud worden is advanced care planning, het plannen van de zorg waarbij je vooruit kijkt. In deze benadering kijkt de arts anders naar een patiënt, niet alleen het nu maar ook naar de nabije toekomst. Bijvoorbeeld: wanneer een arts constateert dat een patiënt niet lang meer te leven heeft, kan er beter gekeken worden naar comfort en verdieping. Op die manier verspil je geen tijd met onzinnige ziekenhuisbehandelingen die niets toevoegen.

Past deze manier van kijken ook bij onze eigen verwachtingen en wat willen we zelf eigenlijk? Het gaat bij dit alles ten diepste ook om de vraag: hoe zien wij onszelf als mens. Gaat het alleen om de lengte van ons leven, of gaat het juist om de kwaliteit van ons leven en wat is dat dan? 

Over deze ontwikkelingen vertellen huisarts Rian Hofma en predikant ds. Hans van Solkema u meer in deze lezing. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. graag wat meer vertellen. Ook is er gelegenheid om hierover vragen te stellen.