Dorpshuus Heino

Studiekring Heino

Woensdag 3 oktober is er in het Dorpshuus een info bijeenkomst gehouden voor geïnteresseerde senioren uit Heino e.o.

Op woensdag 17 oktober van 10.00 – 12.00 u gaat Studiekring Heino van start, bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u zich hier nog bij aansluiten.

De Studiekring is een initiatief van de bibliotheek Heino in samenwerking met het Dorpshuus.

We hopen dan op woensdag 31 oktober officieel te starten met deze studiekring.

Een Studiekring is een vaste groep van 10 a 15 senioren die eens per veertien dagen op de woensdagochtend bijeenkomt in het Dorpshuus om met elkaar actualiteiten, eigen ideeën en meningen te delen.  

Voor meer informatie over de landelijke studiekringen zie: 

http://www.studiekringen50plus.nl/